Bertutur

Penilaian Rakan Sebaya

Sila nilai rakaman lisan rakan sebaya kamu berdasarkan rubrik yang diberikan. 

Rakaman 1 
Penilaian:  (Berdasarkan 20 markah)

Kriteria
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Kerelevanan, organisasi dan pembinaan idea
(14 markah)
·   memberikan respons peribadi yang komprehensif berserta huraian yang baik, dengan menekankan isi-isi utama
·   menyampaikan idea dan pendapat dengan cara yang koheren dan sangat tersusun
·   idea dan pendapat disokong sepenuhnya dengan bukti-bukti/ fakta-fakta/ ilustrasi-ilustrasi yang relevan
·   memberikan respons peribadi yang agak komprehensif berserta huraian yang baik, dengan menekankan beberapa isi utama
·   menyampaikan idea dan pendapat dengan cara yang koheren dan tersusun
·   idea dan pendapat disokong dengan beberapa bukti / fakta / ilustrasi yang relevan

·   memberikan respons peribadi yang mudah-mudah berserta beberapa huraian, terdapat percubaan untuk menekankan beberapa isi utama
·   menyampaikan idea dan pendapat dengan cara yang agak koheren dan tersusun
·   idea dan pendapat disokong dengan beberapa bukti / fakta / ilustrasi yang agak relevan
·   memberikan respons yang mudah-mudah berserta sedikit huraian, isi-isi utama hampir tidak ditekankan
·   menyampaikan idea dan pendapat dengan cara yang agak kabur dan tidak tersusun
·   idea dan pendapat tidak disokong dengan bukti / fakta / ilustrasi
Pengguanaan bahasa, kelancaran dan kejelasan
(6 markah)
·   bertutur dengan jelas dan lancar pada setiap masa
·   bertutur dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang sesuai
·   menggunakan kosa kata yang pelbagai dan ragam ayat yang sesuai
·   bertutur dengan jelas dan lancar pada kebanyakan masa
·   bertutur dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang agak sesuai
·   menggunakan kosa kata dan ragam ayat yang sesuai
·   bertutur dengan teragak-agak tetapi kejelasan tidak terjejas
·   bertutur dengan melakukan sedikit kesilapan dalam sebutan dan/ atau intonasi
·   menggunakan kosa kata yang asas dan ragam ayat yang mudah

·   bertutur dengan teragak-agak hingga menjejas kejelasan
·   bertutur dengan melakukan banyak kesilapan dalam sebutan dan intonasi
·   menggunakan kosa kata dan ragam ayat yang terhad atau tidak sesuai

Tiada ulasan:

Catat Ulasan